Lek og læring

LEK skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barn lærer gjennom lek, og leken er svært viktig i barn sitt liv.

 • Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barna sin egen kultur.
 • Leken skal være en arena for utvikling og læring og for sosial og språklig samhandling.
 • Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både inne og ute.
 • Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning, og engasjement gjennom lek; både alene og sammen med andre. 

Ulike typer lek:

 • Konstruksjonslek
 • Rollelek
 • Funksjonslek
 • Symbollek
 • Hermelek
 • Paralellek
 • Regellek
 • Sanglek
 • Fysisk lek
 • Digital lek

 

Progresjonsplan for fagområdet:

 Lek og læring