Antall, rom og form

Barna skal oppdage, utforske og skape strukturer og man skal hjelpe barna til å forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagliglivet, i teknologi, natur, kunst og kultur, og ved selv å vere kreativ og skapende.

Barna skal:

  • oppdage og undre seg over matematiske sammenhenger
  • utvikle forståelse for grunnleggende matematiske begreper
  • leke og eksperimentere med tall, mengde osv.
  • utvikle romforståelse gjennom å bruke kropp og sanser

 

Progresjonsplan for fagområdet:

 Antall, rom og form