Nærmiljø og samfunn

Barna skal få innsikt i og erfaring med å delta i et demokratisk samfunn. Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunn og verden. Barnehagen skal bidra til kunnskap om, og erfaring med lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og yrker. Fagområdet omfatter kjennskap til samisk språk og kultur, og kjennskap til nasjonale minoriteter.

Barna skal:

  • bli oppmuntret til medvirkning i egen hverdag
  • erfare at alle får utfordringer og like muligheter for å delta
  • utforske ulike landskap, og bli kjent med lokalmiljøet
  • bli kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner
  • bli kjent med ulike tradisjoner, levemåter og familieformer

 

Progresjonsplan for fagområdet:

 Nærmiljø og samfunn