Etikk, religion og filosofi

Dette fagområdet er med på å forme hvordan vi oppfatter verden og mennesker, og preger verdier, normer og holdninger. Barnehagen skal la barna få kjennskap til tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner.

Barna skal:

  • få kjennskap til grunnleggende verdier i kristen arv og kultur
  • utforske og undre seg over eksistensielle spørsmål
  • utvikle toleranse, interesse og respekt for mennesker med ulik tilhørighet
  • identifisere verdikonflikter

I vår barnehage legger vi særlig vekt på den kristne formidlingen, på en enkel og naturlig måte. 

 

Progresjonsplan for fagområdet:

 Etikk, religion og filosofi

Motivet under er fra en av våre årlige påskevandringer.