Natur, miljø og teknologi

Opplevelser og erfaringer i naturen fremmer forståelsen for egenarten i naturen og barna sin vilje til å verne om naturressursene, bevare det biologiske mangfoldet og bidra til bærekraftig utvikling. Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen, og gi de evne til å orientere seg og være i naturen til ulike årstider.

Barna skal:

  • oppleve og utforske mangfoldet i naturen
  • få gode friluftsopplevelser året rundt.
  • oppleve, utforske og eksperimentere med naturfenomen og fysiske lover
  • få kjennskap til bærekraftig utvikling og utvikle respekt for, og ta vare på naturen.
  • få kunnskap om dyr og planteliv
  • få kjennskap til livssyklusen til mennesker

 

Progresjon for fagområdet:

Natur, miljø og teknologi