Kropp, bevegelse, mat og helse

Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære, og god fysisk og psykisk helse. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de får bevege seg, leke og samhandle med andre og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med egen kropp, og blir bevisste på egne og andres grenser. Gjennom fagområdet skal barna få sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt.

Barna skal:

  • oppleve trivsel, glede og mestring, ute og inne, året rundt
  • bli kjent med egne behov, få kjennskap til menneskekroppen og utvikle gode vaner for hygiene og kosthold
  • utvikle motoriske ferdigheter, kroppskontroll, koordinasjon og fysiske egenskaper
  • oppleve og vurdere risikofylt lek 
  • bli trygge på egen kropp, få positiv oppfatning av seg selv og bli kjent med egne følelser
  • sette grenser for egen kropp, og respektere andre sine grenser
  • få innsikt i hvor maten kommer fra, matproduksjon og veien fra mat til måltid.

 

Progresjonsplan for fagområdet:

 Kropp, bevegelse, mat og helse

Vi er med i Fræna kommune sitt prosjekt som kalles HOPP (helsefremmende oppvekst). Her er målet å få alle barn og unge med i god aktivitet, samt et sunt kosthold. Dette bidrar til å hindre overvekt, forebygge livsstillsykdommer og bygge opp om god fysisk og psykisk helse. Dette arbeidet starter allerede i barnehagen.