Kommunikasjon, språk og tekst

Barn skal få utvikle og utforske språkforståelsen, språkkompetansen og ulike kommunikasjonsformer. De skal oppleve ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim og regler, sang, litteratur og tekst. Barn skal få leke med språk, symbol og tekst.

Barna skal:

  • uttrykke følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter
  • bruke språket til å skape relasjoner og delta i lek, og som et redskap til å løse konflikter
  • videreutvikle begrepsforståelse, og bruke et variert ordforråd
  • leke, improvisere og eksperimentere med rim, regler, lyder og ord
  • oppleve et mangfold av eventyr og fortellinger
  • oppleve spenning og glede ved høytlesing, fortelling, sang og bevegelse
  • ulike skriftspråklige uttrykk gjennom lese-og skriveaktiviteter

 

Progresjonsplan for fagområdet:

Kommunikasjon, språk og tekst