Rammeplanen

1.august 2017 trådte den nye rammeplanen i kraft. Den er en forskrift til barnehageloven og fastsetter utfyllende retningslinjer for innhold og oppgaver i barnehagen. Barnehagen jobber for å implementere den nye rammeplanen. Dette krever et systematisk og langsiktig arbeid.

Den nye rammeplanen:

 • utleder samfunnsmandatet Stortinget har gitt gjennom barnehageloven
 • den er en forskrift til loven, og er dermed forpliktende
 • den er et pedagogisk arbeidsdokument for de som jobber i barnehagen.

Innholdet i rammeplanen:

 • Verdigrunnlaget til barnehagen
 • Ansvar og roller
 • Formålet og innholdet
 • Barns medvirkning
 • Samarbeid mellom hjem og barnehage
 • Overganger
 • Barnehagen som pedagogisk virksomhet
 • Arbeidsmåter i barnehagen
 • Fagområdene.