Dagsrytme

Dagsrytmen som står nedenfor her, er ment som et utgangspunkt. Vi holder oss stort sett til disse tidspunktene, men så kan det variere noe, ut i fra mange forhold, slik at frokosten kan begynne litt senere osv. Tidspunkt for siste måltidet på ettermiddag: Her spørs det om en går inn for dagen eller ikke. Da kan det variere når vi spiser. Dagsrytmen kan og variere noe fra småbarn til storbarn. Vi tar utgangspunkt i følgende plan:

07.00  Barnehage åpner

08.15  Frokost. 

08.45  Frilek / Grupper

10.00  Ut / Tur / Grupper

11.00  Samling

11.30  Lunsj

12.00  Påkledning / stell, Ut / Hvile

14.15  Frukt / knekkebrød / bær

14.30  Lek ute, evt. inne

16.30  Barnehagen stenger