Litt om innholdet:

Her kan du lese gjennom generell informasjon som alle nye foreldre i barnehagen får (viser ellers til Informasjonshefte som ligger ute på hjemmesiden:

Tilvenning i barnehagen:                                                                                                                Utgangspunktet er tilvenning på 3 dager.                                                                                  Første dag er foreldre tilstede hele tiden (ca 1,5-2 timer).                                                          Andre dag: Foreldre kan trekke seg noe unna om det går bra for barnet, men må være tilgjengelig. Kort dag også denne dagen.                                                                                                    Tredje dag: Om barnet skal sove, prøver vi å legge det denne dagen. Noe lenger dag, men ikke full dag. Foreldre kan trekke seg mer ut, men er tilgjengelig på tlf.                                                            

Vi vil anbefale kortere dager om dette er mulig for foreldre, også etter oppstart og at tilvenningsperioden er over.  Det er en stor overgang å starte i barnehagen. Det kan oppleves svært ulikt fra barn til barn. Det er viktig å bekrefte og anerkjenne ulike følelser og behov hos barnet. Vi vil tilstrebe å bli godt kjent med det enkelte barn og dets behov.                        

Primærkontakt:

Når barnet begynner i barnehagen får det en fast voksen å forholde seg til. Denne primærkontakten sørger for at barnet får en god tilvenning til barnehagen. Etterhvert som barnet blir trygg, er ikke denne kontakten like nødvendig som i starten, men primærkontakten følger fortsatt godt opp, f.eks. i grupper.

Samlinger:
Hver avdeling har stort sett en liten samling hver dag. Da deles det opp i mindre grupper.
Vi synger, leser, har ulike tema, rim & regler, eventyr osv.
Vi har bibelsamling en dag pr. uke. Da får vi høre en bibelfortelling. Vi følger et opplegg som søndagsskolen har "Sprell levende". Dette er et sprekt opplegg med friske sanger, filmer, plakater og fortellinger.

Utetid:
Vi er mye ute her hos oss. Småbarnsavdelingen er ute hver formiddag, og på ettermiddag dersom været er bra.
De to største avdelingene er ute hver dag etter lunsj, og ofte går noen ut på formiddag også.
Vi liker godt å komme oss ut på tur!