Slik søker du om barnehageplass

Vi har samordnet opptak med kommunen. Dette betyr at alle søknader om plass sendes direkte til kommunens sørviskontor.

Du finner skjemaet på denne siden:

 http://www.frana.kommune.no/tjenester/barnehage/soke-eller-bytte-barnehageplass/

Her blir den registrert og videresendt til den barnehagen som står som 1.prioritet. Det er størst mulighet for å få plass i den barnehagen dere ønsker om dere setter opp prioritert rekkefølge.

Vi er ellers forpliktet til å følge en del fastsatte opptakskriterier som er hjemlet i barnehageloven.

Hovedopptaket har søknadsfrist 15.februar. Ellers er det rullerende opptak gjennom hele året.

  • Har du søkt før jul, men ikke fått plass? Da må du søke på nytt etter jul, og før fristen går ut. Da blir du med på hovedopptaket til høsten.
  • Foruten barn med nedsatt funksjonsevne, er 5-åringer og søsken høyt prioritert ved opptak.
  • Du må søke enten du skal ha NY plass, ENDRE en plass du har, eller du vil søke OVERFØRING til annen barnehage.
  • Har du fått plass, beholder du denne inntil den blir sagt opp.
  • Vi følger kommunen sine satser for foreldrebetaling, men kan ha andre satser for kostpenger.