Satsingsområder

Vi er en livssynsbarnehage, og har dermed utvidet kristen formålsparagraf. I praksis betyr dette at vi ønsker å formidle troen på Jesus som en trygg og grunnleggende base i livet. Vi ønsker at barna skal integrere holdninger, verdier og normer som gir: * den enkelte verdifølelse * rom for barns undring i møte med livsspørsmålene * utvikling av respekt og toleranse * læring om barn i andre land; med fokus på misjon; både i form av å hjelpe andre i nød, men også formidling av evangeliet.

Vi har følgende satsingsområder:

Årstidene, friluft og IKT

IKT: Er et forholdsvis nytt satsingsområde, og handler om å ta barna med i prosessen med bilder, film osv. Det skal inn som en naturlig del av barnas hverdag. Vi vil satse enda mer på en papirløs hverdag. Bl.a vil hjemmesiden inneholde mer av det foreldre tidligere har fått på papir.

Årstidene: Vi vil sette ekstra fokus på de ulike årstidene dette barnehageåret. Her får vi inn alle de ulike fagområdene i rammeplanen. Vi vil ha om temaet i samlinger, aktiviteter ute og inne, samtaler osv.

Utenom dette jobber vi med språkstimulering, og benytter bl.a TRAS (for noen barn), Språksprell og Snakkepakken. Vi har nå tatt i bruk et nytt program; Hjerteprogrammet, som omhandler tema som "Jeg, egenverdi, vi, empati, sosial samhandling, osv. Vi vil bl.a knytte temaene her opp mot bibelsamlinger. Vi vil fortsatt bruke deler av Eyvind Skeie sitt opplegg "Være sammen", bl.a Løvelovesangen.

Uteaktiviteter: Vi ligger slik til at det er gode turmuligheter både til skogen,
fjellet og til sjøen.
Vi er mye ute hele året, uansett vær. Vi har bl.a en flott grillhytte på
uteområdet som er mye i bruk og et fast turområde i skogen.