Diverse informasjon

Priser:

  • 1/1 plass: Kr. 2910,-  Kost kr. 300,- pr. mnd.
  • 4/5 plass: Kr. 2560,-  Kost kr. 250,- pr. mnd.
  • 3/5 plass: Kr. 2007,-  Kost kr. 200,- pr. mnd.
  • 1/2 plass: Kr. 1673,-  Kost kr. 180,- pr. mnd.

Vi følger forøvrig kommunen sine satser på foreldrebetaling, men ikke kostpengene. Disse kan avvike noe fra andre bhg.

Åpningstider:

• Vi har åpent mandag – fredag 07.00 - 16.30.
• Barnehagen holder stengt julaften og nyttårsaften, og stenger kl. 12.00 onsdag før Skjærtorsdag.
• Vi har sommeråpent hele sommeren, og følger hovedferieperioden fra 1.juni – 31. august.
* Barnehageåret går fra og med 15.august til 14. august året etter.

  • Betalig fra 15.august til 14.august året etter, utenom juli som er betalingsfri.
    • Barna må ta ut minimum 3 uker sammenhengende ferie i løpet av sommeren.

Kosttilbud:

Frokost: Her har barna med seg mat selv, men får drikke i barnehagen.

Lunsj: Vi serverer lunsj hver dag. Dette vil si at vi dekker bord med pålegg og brød hver dag, slik at barna smører maten sin selv. De får melk til drikke. Vi vil variere mellom havregrøt, brød, korn osv. Et varmt måltid pr. uke, helst med fisk som innhold.

Dette er sosialt, barna spiser mer enn de ellers ville gjort, og de får trening i å bli mer selvstendig.

Av og til lager vi som nevnt, varme retter, og vi lager en del mat ute på grillen eller på bålet i grillhytta.

Ettermiddag: Barna får frukt, korn eller knekkebrød.

Bursdagsfeiring: Vi har satt fokus på sukkerinnholdet i mat, og har dermed gått bort i fra den tradisjonelle feiringen hvor foreldre tar med kake når barnet har bursdag. Ved bursdagsfeiring nå får barnet være i fokus på avdelingen, i samling osv. En gang i mnd har vi en smoothiefest for alle bursdagsbarna den mnd. 

SIKKERHET:

Barnehagen er medlem i PBL (Private barnehagers landsforbund). Gjennom PBL har vi et omfattende HMS-program, PBL Mentor. Dette omhandler både rutiner, avvik, handlingsplaner osv. Vi setter sikkerheten til både barn og voksne høyt, og det jobbes kontinuerlig med dette! Uteområdet vårt er godkjent av Lekeplasskontrollen, som har en årlig kontroll hos oss.
Vi gjennomfører selv daglige- og halv-års kontroller. Barnehagen har forøvrig en egen beredsskapsplan.

Vi gjennomfører dugnad en til to ganger pr. år, der vi vedlikeholder uteområdet. Ellers blir forefallende arbeid gjort etterhvert.

Personalet gjennomfører førstehjelpskurs annethvert år, samt at noen i personalgruppen har kurs i livreddning. Dette er anbefalt å ha når vi skal oppsøke sjø, vann og basseng. Ved tur til sjø har vi ellers alltid reddningsvest på.
Kurset skal oppdateres en gang pr. år.

Vi får også kurs av brannetaten i slokking av brann. Vi går jevnlig gjennom branninstruksen og brannalarm med personalet.
Barna får være med på 3-4 brannøvelser i året.

Inneklima: Vi har et godt inneklima, med ventilasjonsanlegg i alle rom. Det er gjort målinger som viser tilstrekkelig god luft-og lyd forhold. Vi måler og bl.a for radon. 

Hygiene: I vårt HMS-arbeid har vi en egen del som går på hygiene.
Vi har utarbeidet rutiner på dette.
Personalet benytter alltid hansker ved f.eks. bleieskift, oppkast, blodsøl osv.

Litt om regler i barnehagen ved sykdom:

Barnet kan IKKE gå i barnehagen dersom det har feber, oppkast eller diare! Etter at oppkast/diare er over holdes barnet hjemme i 48 timer. Dette for å stoppe smitten. Barnet kan IKKE gå i barnehagen med svært nedsatt allmenntilstand. Barnet kan være syk selv uten feber; for eksempel v/sterk forkjølelse og slapphet.

Dersom barnet har hatt flere dager med feber: Det anbefales å holde barnet hjemme til det har hatt en feberfri dag. Da blir barnet fortere frisk.Dersom barnet har kastet opp natten før det skal i barnehagen: Se det an, men dersom dere mistenker oppkastsyke: Hold barnet hjemme fra barnehagen!Feber er, og skal være som regel lav om morgenen, så stiger den ofte utover dagen/kvelden. Har barnet feber om natten, er sansynligheten stor for at den kommer igjen utover neste dag. Vurder dette før dere sender barnet i barnehagen.Ved feber i mer enn 3 dager: Kontakt lege, særlig dersom barnet har nedsatt allmenntilstand.

Ved øyebetennelse: Barnet må ha en dag med behandling (dvs. 3 behandlinger) før det kan komme i barnehagen.Ved for eksempel streptokokker i hals: Etter påbegynt pencilinkur kan barnet komme i barnehagen dersom det er feberfri og har god allmenntilstand.Barnet kan IKKE komme i barnehagen dersom det må være inne. Vi har dessverre ingen ressurser til å være inne sammen med det.

Medisinering: Personalet kan, etter avtale med foreldrene, gi "vanlig" medisin til barnet (som hostesaft, øyedråper osv). Annen type medisin, som er reseptbelagt, er helst ikke ønskelig at ansatte gir, men vi kan gå inn på dette etter skriftlig avtale med foreldre. Ved alle typer medisin skal en skriftlig avtale fylles ut.

 

Handlingsplan mot mobbing finner du under "Lenker" på forsiden.