0-3 år

Vi er pr. i dag 16 barn på denne avdelingen. Vi prioriterer å ha en ren småbarnsavdeling fordi vi tror på noe "skjerming" av de minste barna våre. Avdelingen var innredet i 2005 og har store, lyse og trivelige lokaler med nok tumleplass.

Her har vi 5 hele stillinger. I tillegg kommer ekstraressurser.