2-6 år

Her har vi pr. i dag 19 barn og 18,20 plasser i alderen 2-5 år.

4,5 stillinger på denne avd.