2-6 år

Vi har pr. i dag 21 barn og 19 plasser i alderen 2-5 år her.

4 hele stillinger. I tillegg har vi en stilling til ekstraressurs.