MED HJERTE FOR ALLE

Visjonen vår "MED HJERTE FOR ALLE" sier mye om oss i Utsyn barnehage, og hva vi står for. Vi er en barnehage med fokus på hver enkelt, der alle er like verdifulle, både små og store.

Vi ønsker å ha et hjerte for alle; at alle blir sett og møtt, at alle kjenner de betyr noe, uansett bakgrunn,
kultur, nasjonalitet osv.
Vi ser utover Norges grenser, der vi har hjerte for å hjelpe andre barn til å få en bedre livskvalitet.

# Vi er god på å se den enkelte, og vi vektlegger vennskap og omsorg for hverandre.
- Alle mennesker er skapt i Guds bilde
- Alle mennesker er verdifulle
- Alle mennesker er unike, med ulike personligheter

Dette er vårt menneskesyn, og ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagen.