Utsyn Barnehage

er en privat barnehage med 3 avdelinger. Vi er en avdeling under NLM-Barnehagene AS, og er Fræna kommunes første barnehage, åpnet i 1979, da med to avdelinger. I 2005 utvidet vi med en avdeling til. Vi har tilsammen 50 plasser.

Ansatte:

Vi har ansatte mellom 20-60 år; en god blanding i alder. De fleste hos oss har lang erfaring fra barnehage. Vi har utdannede pedagoger på alle avdelingene, samt flere fagarbeidere. Personalet er dyktig og kompetente.

Uteområdet vårt:

Vi er så heldige som har en stor, fin naturtomt, og dermed et flott og variert uteområde.
Vi har mange trær/skog, noe kupert terreng, flat mark/grus og litt asfalt bak barnehagen.

I juni 2006 ble uteområdet vårt for første gang godkjent av Det Norske Veritas.
Pr. i dag foretar Lekeplasskontrollen en grundig sjekk hvert år.

Vi er opptatt av sikkerheten både ute og inne, og gjennomfører
daglige, ukentlige, samt årskontroller.