Årsplan og Bhg.rute

Årsplanen vår er delt inn i to deler; en generell del med en utfyllende beskrivelse av mål, rutiner, planer osv, og et årshjul med en kort oversikt over planer og tema, fordelt på hver måned.

Årsplan 2018-19:

Utsyn BHage.Årsplan.2018

 

Og her finner du Barnehageruta, med oversikt over planleggingsdagene dette bhg.året:

Barnehageruta 2018-19

 

Og her et informasjonshefte med generelle, praktiske opplysninger.

Informasjonshefte

 

 

 Årsmelding 2017-18:

 Årsmelding 2017-18