Årsplan og Bhg.rute

Årsplanen vår er delt inn i to deler; en generell del med en utfyllende beskrivelse av mål, rutiner, planer osv, og et årshjul med en kort oversikt over planer og tema, fordelt på hver måned.

Årsplan m/årshjul 2017-18:

 

Årsplan, 2017-18 Ny

 

Og her finner du Barnehageruta, med oversikt over planleggingsdagene dette bhg.året:

    

 

Og her et informasjonshefte med generelle, praktiske opplysninger.

 

 Informasjonshefte