Vedtekter for Utsyn barnehage

Her finner du vedtektene for barnehagen:

 

Vedtekter, revidert sept.2018