HOVEDOPPTAK

Søknadsfrist: 15.februar 2018

Søknad om barnehageplass til barnehageåret 2018-19 er satt til 15.februar 2018. Det må søkes om plass til alle NYE barnehageplasser, endring opp/ned i plass, og evt søknad om overføring til annen barnehage. Skjemaet finner dere her www.frana.kommune.no, Det er svært viktig å søke innen fristen for å bli tatt med til hovedopptaket.