Nyhetsarkiv

  • HOVEDOPPTAK

    Søknadsfrist: 15.februar 2018

  • Søknad om barnehageplass

    Vi minner om søknadsfristen som er 15.februar. Gjelder alle nye plasser, endringer og overføringer. Det søkes på eget skjema, enten på kommunen sine hjemmesider, eller i menyen her til venstre.