Ansatte

BM ansatte

Brumlemann

Wanida Scriwanchai

Stilling: Assistent

Wanida er fast ansatt som assistent i 100%.

IreneTøsse Sandblåst

Stilling: Assistent

Irene er fast ansatt hos oss som assistent fra og med 15/8-2013. Hun jobber 60%.

Emma Tornes

Stilling: Assistent

Emma jobber som ekstraassistent hos oss. Hun har stort sett oppgaver knyttet mot enkeltbarn med særlige behov. Hun jobber i 80% stilling.

Tina Tornes

Stilling: Assistent

Tina har jobbet hos oss siden 1992. Hun er fast ansatt som assistent i 100% stilling.

Solveig Trondsen Haugen

Stilling: Pedagogisk leder

Solveig er utdannet barnehagelærer, og begynte hos oss i august 2012. Hun jobber 100% som ped.leder på Brumlemann. Hun kommer tilbake 22.januar etter svangerskapspermisjon.

Eva Johanne Sivertsen

Stilling: Barnepleier

Eva Johanne har jobbet hos oss siden 1989. Hun har utdannelse som barnepleier, og har 80% stilling.

Ramona Ørjavik

Stilling: Barnehagelærer

Ramona er nyutdannet barnehagelærer i desember 2017. Hun er midlertidig ansatt dette bhg.året, og skal jobbe 80%.

Amalie Viddal

Stilling: Lærling

Amalie skal være lærling hos oss fom. 15.08.16 tom. 14.08.18, 100% stilling.

Solfrid Gjuvsland

Stilling: Resurspedagog
901 92 988
sgjuvsland@nlmbhg.no

Solfrid er ansatt som vernepleier, 100%, i fht barn med særlige behov. Hun er midlertidig ansatt dette bhg.året.

Felles

Hakkebakkeskogen

June Viel Elnes

Stilling: Assistent

June er i gang med sitt første år på barnehagelærerutdanning. Hun jobber 80% hos oss dette året.

Trine Misund

Stilling: Assistent
481 37 524
trinehomlong@gmail.com

Trine begynte hos oss i oktober 2017, 50% som assistent. Hun jobber på Kardemommeby.

Marit Brudeseth

Stilling: Assistent

Marit er vår faste, gode vikar:)) Hun jobber mest på Hakkebakkeskogen og Kardemommeby.

Anne Solfrid Kvammen

Stilling: Assistent

Anne Solfrid har vært fast ansatt siden 1992 som assistent. Hun har 80% stilling. Hun tok utdannelse som fagarbeider våren 2015.

Tone Andberg Malme

Stilling: Assistent

Tone begynte hos oss høsten 2011 som assistent. Hun er fast ansatt i 60%. Hun tok utdannelse som fagarbeider våren 2015. F.t jobber hun mest som ekstraressurs mot enkeltbarn med særlige behov.

May Britt Østevik

Stilling: Assistent

May Britt begynte hos oss som assistent i januar 2016. Hun er midlertidig ansatt ut dette barnehageåret i 80% stilling.

Helen Fagerli

Stilling: Assistent

Helen har jobbet her en god stund nå. Hun har vært på Brumlemann, men jobber nå i 100% stilling på Hakkebakkeskogen.

Siv Margrethe Eriksen

Stilling: Barnehagelærer

Siv begynte i Utsyn 15.08.16. Hun var utdannet barnehagelærer i 2008. Hun er fast ansatt i 100%, men jobber f.t i 80% stilling på Hakkebakkeskogen.

Lene Gribbestad

Stilling: Fagarbeider

Lene har fagbrev i barne-og ungdomsfaget. Hun har jobbet flere år i barnehage. Hun jobber hos oss i en midlertidig stilling, 50%. Hun jobber mest på Kardemommeby, men en dag på Hakkebakkeskogen.

HB Ansatte

Kardemommeby

Benny Råmkes

Stilling: Assistent

Benny har vært ansatt hos oss siden 2005 som assistent. Hun har 80% stilling.

Gunnhild Havnes

Stilling: Assistent

Gunnhild er fast ansatt som assistent, 60%.

Astrid Morstøl

Stilling: Assistent

Astrid tar for tiden utdanning som barnehagelærer, desentralisert. Hun er snart halvveis i det løpet. Hun jobber hos oss i 50% stilling som assistent under utdanningen.

Trine Misund

Stilling: Assistent
481 37 524
trinehomlong@gmail.com

Trine begynte hos oss i oktober 2017, 50% som assistent. Hun jobber på Kardemommeby.

Marit Brudeseth

Stilling: Assistent

Marit er vår faste, gode vikar:)) Hun jobber mest på Hakkebakkeskogen og Kardemommeby.

Solveig Køhn Henden

Stilling: Pedagogisk leder

Solveig ble ansatt hos oss august 2013, 100% stilling. Hun er utdannet barnehagelærer, og jobber i 80% stilling som pedagogisk leder på Kardemommeby. Solveig er stedfortreder for daglig leder når hun er borte.

Anita Gjerde

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Anita begynte hos oss i 2006. Hun er utdannet barne-og ungdomsarbeider, og har 80% stilling.

Lene Gribbestad

Stilling: Fagarbeider

Lene har fagbrev i barne-og ungdomsfaget. Hun har jobbet flere år i barnehage. Hun jobber hos oss i en midlertidig stilling, 50%. Hun jobber mest på Kardemommeby, men en dag på Hakkebakkeskogen.

KB ansatte

Andre ansatte

Linda Spjeld Olsen

Stilling: Daglig leder
71 26 26 09
utsyn.frana@nlmbhg.no

Begynte som daglig leder i Utsyn i 2000. Utdannet barnehagelærer i 1993. Har 100% administrasjon. Kontortid: Mandag - fredag 8.00 - 15.30